Keputusan SPM 2017

Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2017

 

                                     
BIL MATA PELAJARAN BIL CALON MENGIKUT GRED BIL DAFTAR BIL AMBIL LULUS PENUH % LULUS 2017 % LULUS 2016 GPMP 2016 GPMP 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A+ A A- B+ B C+ C D E G
1 1103 – BAHASA MELAYU 16 52 98 111 95 73 46 79 39 74 685 683 609 89.17 88.68 5.21 4.59
2 1119 – BAHASA INGGERIS 80 106 97 87 52 50 47 71 41 49 685 680 631 92.79 96.61 3.70 3.78
3 1119C – BAHASA INGGERIS   90 38 58 85 77 55 85 59   552 547 547 100.00 100.00 4.70 4.50
4 1223 – PENDIDIKAN ISLAM 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 8 8 7 87.50 100.00 2.84 4.63
5 1225 – PENDIDIKAN MORAL 33 86 113 95 60 72 46 32 23 107 677 667 560 83.96 87.41 3.63 4.26
6 1249 – SEJARAH 67 73 76 56 53 68 51 67 55 113 685 679 566 83.36 88.34 4.14 4.68
7 1449 – MATHEMATICS 207 181 44 34 30 28 24 32 29 70 685 69 609 89.69 89.53 2.80 2.74
8 1511 – SCIENCE 38 114 38 34 36 31 31 31 35 45 439 433 388 89.61 88.75 3.97 3.88
9 2611 – PENDIDIKAN SENI VISUAL 0 0 0 0 3 7 14 37 23 16 104 100 84 84.00 80.25 6.60 7.18
10 3472 – ADDITIONAL MATHEMATICS 46 75 45 39 51 338 37 37 41 82 496 491 409 83.30 87.14 4.20 4.53
11 3756 – PRINSIP PERAKAUNAN 88 86 22 31 34 24 27 33 34 29 411 408 379 92.89 83.87 4.41 3.44
12 3757 – EKONOMI ASAS 3 18 18 21 24 19 18 54 33 81 294 289 208 71.97 75.48 5.92 6.18
13 3765 – ICT (Information & Com Tech) 0 8 3 6 3 5 8 0 1 1 35 35 34 97.14 100.00 4.03 3.83
14 4531 – PHYSICS 68 12 64 48 15 20 6 10 2 1 246 246 245 99.59 99.63 2.82 2.34
15 4541 – CHEMISTRY 65 10 42 48 26 22 11 7 12 3 246 246 243 98.78 98.52 2.83 2.80
16 4551 – BIOLOGY 37 48 33 42 32 20 17 14 2 1 246 246 245 99.59 99.63 2.84 2.82
17 6351 – BAHASA CINA 6 21 71 146 127 127 70 30 30 51 685 679 628 92.49 91.55 4.48 4.53
18 9216 – KESUSASTERAAN CINA 1 2 2 4 10 7 19 19 18 93 178 175 82 46.86 55.94 6.89 7.55
19 9221 – BIBLE KNOWLEDGE 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 100.00 0.00 9.00 3.00
Gred Takrif
A+ Cemerlang Tertinggi
A Cemerlang Tinggi
A- Cemerlang
B+ Kepujian Tertinggi
B Kepujian Tinggi
C+ Kepujian Atas
C Kepujian
D Lulus Atas
E Lulus
G Gagal
KEPUTUSAN KESELURUHAN PEPERIKSAAN
TAHUN Bil Calon Dapat Semua A Peratus Calon Dapat Semua A (%) Peratus Lulus GPS
2017 38 5.56 82.58 4.14
2016 31 5.24 86.15 4.04
2015 24 3.99 80.56 4.20
2014 30 5.00 84.74 4.13
2013 74 11.58 82.50 3.82