Keputusan PT3 2015

Analisis Keputusan Penilaian Tingkatan 3 (PT3) Tahun 2015

 

    A B C D E F LULUS GPMP  
BIL MATA PELAJARAN ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

ACT

 

PT3

2015

BIL CALAON AMBIL
                     
1 BAHASA MELAYU                  
  LISAN 129 128 137 102 95 113 591  3.35 704
  % 18.32 18.2 19.5 14.5 13.5 16.1 83.9
  BERTULIS 96 113 124 99 93 176 525  3.72  701
  % 13.69 16.1 17.7 14.1 13.3 25.1 74.9
                     
2 BAHASA INGGERIS                  
  LISAN 116 156 131 141 75 85 619  3.22 704
  % 16.5 22.2 18.6 20.0 10.7 12.1 87.9
  BERTULIS 101 145 134 125 88 108 593  3.40 701
  % 14.41 20.7 19.1 17.8 12.6 15.4 84.6
                     
3 BAHASA CINA 51 154 165 134 83 111 587  3.54 698
  % 7.307 22.1 23.6 19.2 11.9 15.9 84.1
                     
4 MATEMATIK 149 134 110 99 68 141 560  3.32 701
  % 21.26 19.1 15.7 14.1 9.7 20.1 79.9
                     
5 SAINS 2 17 78 105 132 367 334  5.07 701
  % 0.285 2.4 11.1 15.0 18.8 52.4 47.6
                     
6 KEMAHIRAN HIDUP 131 172 143 115 78 61 639  3.03 700
  % 18.71 24.6 20.4 16.4 11.1 8.7 91.3
                     
7 PENDIDIKAN ISLAM 1 2 2 0 0 3 5  3.63 8
  % 12.5 25.0 25.0 0.0 0.0 37.5 62.5
                     
8 SEJARAH 299 131 144 83 22 24 679  2.25 703
  % 42.53 18.6 20.5 11.8 3.1 3.4 96.6
                     
9 GEOGRAFI 213 211 145 54 30 51 653  2.47 704
  % 30.26 30.0 20.6 7.7 4.3 7.2 92.8
                     
  JUM NILAI GRED 1484 1582 1525 1208 872.9 1453.9 8125 37  
  JUM.LONGGOKAN NILAI GRED 1484 3164 4575 4831 4365 8723.3 275  3.36  
  GRED PURATA SEKOLAH UNTUK SMJK YUHUA  
BILANGAN MENDAPAT ”A” 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5A
  0 2 11 18 21 30 38

JUMLAH CALON :707

BIL CALON TH :2

JUMLAH CALON AMBIL :705

KEPUTUSAN PAFA

BIL. LULUS 321 % LULUS 45.5
BIL. GAGAL 384 % GAGAL 54.5