Untuk Makluman Semua Murid: Majlis Perasmian Ulang Tahun Sekolah Yu Hua Ke-104 akan diadakan pada 25.2.2022 ( Jumaat ) 10.30 pagi secara dalam talian. Semua murid WAJIB menyertai Majlis Perayaan dan Pertandingan Kuiz sejarah sekolah ini. Link akan diberi pada pagi tersebut. 各位同学: 育华学校第104周年校庆庆典将于25.2.2022(星期五)早上10.30 以在线方式举行,所以的学生必须参与有关庆典,届时将举行育华校史在线讲座暨作答比赛。此谢。

Untuk Makluman Semua Murid: Majlis Perasmian Ulang Tahun Sekolah Yu Hua Ke-104 akan diadakan pada 25.2.2022 ( Jumaat ) 10.30 pagi secara dalam talian. Semua murid WAJIB menyertai Majlis Perayaan dan Pertandingan Kuiz sejarah sekolah ini. Link akan diberi pada pagi tersebut. 各位同学: 育华学校第104周年校庆庆典将于25.2.2022(星期五)早上10.30 以在线方式举行,所以的学生必须参与有关庆典,届时将举行育华校史在线讲座暨作答比赛。此谢。

Category : Aktiviti Sekolah